Üniversitemizde, artan personel ve öğrenci sayısı ile birlikte ihtiyaç duyulan yazılım, donanım,otomasyon ve diğer hizmetler konusundaki gereksinimleri karşılamak, gelişmiş teknolojiyi yakından takip ederek üniversitemize entegrasyonunu sağlamak, öğrencilerimizin eğitimine, akademisyenlerimizin araştırma ve geliştirme çalışmalarına, idari birimlerimizin iş gerçekleştirme çalışmalarına tam ve eksiksiz katkı sağlamak ve aynı zamanda bilgi toplumu kullanıcısı oluşumunda gerekli olan teknolojik ve erişim hızını yakalamak için Üniversitemiz talep ve girişimleri ULAKNET ile ortak çalışmalarımız sayesinde;
 
-ULAKNET Ankara Toplama Portu-Üniversitemiz Bilgi İşlem Merkezi arasında sağlanan 400 Mbps kapasiteli Noktadan Noktaya Metro Ethernet devre kapasitesi 600 Mbps'e,
 
-Üniversitemiz Bilgi İşlem Merkezi kapasitesi 600 Mbps'den 900 Mbps'ye (245 Mbps Şehir İçi'den 280 Mbps Şehir İçi'ne, 300 Mbps Şehirler Arası'dan 600 Mbps Şehirlerarası'na) yükseltilmiştir.