BİDB Birim Kalite Komisyonu

 
Görev Unvan İsim
Birim Kalite Yöneticisi Bilgi İşlem Daire Başkanı Mehmet Bakır BÜTÜN 
Birim İdari Kalite Elçisi Bilgisayar İşletmeni (İdari ve Mali Hizmetler) Yakup AYDENİZ
Üye Ağ ve Sistem Yönetimi  Şube Müdürü V. Abdullah KURT
Üye Donanım Destek Şube Müdürü V. İhsan BOZYEL
Üye Programcı Emin KAYA
Üye Memur Yusuf BAĞIŞ
 
                        
Kalite Komisyonu Yetki, Görev ve Sorumlulukları
1. Başkanlığımız hizmetlerinden paydaşlarımızın memnuniyet seviyesinin ölçümü amacıyla anket oluşturmak
2. Bu verilerden ve bilişim hizmet esaslarından yararlanarak hizmette zayıf, aksayan ve risk oluşturan yönlerin tespit edilmesi ve bu yönde yönetime iyileştirici öneriler sunulması
3. Birim İç Değerlendirme Raporunun (BİDR) hazırlanması için gereken öneri ve katkının sunulması

ÖĞRENCİ E-HİZMETLERİ

PERSONEL E-HİZMETLERİMİSAFİR E-HİZMETLERİ

BİLGİ VE DOKÜMANLAR