Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) Cihaz İzleme ve Personel İzleme Yazılımı
PDKS Yazılımı ve Cihazı. PDKS sistemi tarafımızca tasarlanıp, yazılımı tarafımızda geliştirilmiştir. Üniversitemizin tüm kampüsünde hizmet vermeye devam etmektedir. Gelen talepler kapsamında güncelleme işlemleri yapılmaktadır. Osmanbey Kampüsü başta olmak üzere ilçe MYO binaları ve diğer binalarda toplam 55 adet PDKS Cihazı aktif olarak çalışmaktadır.Erişim Linki

  Hayvan Hastanesi Sistemi
Hayvan Hastanesi Projesi, Üniversitemiz Veterinerlik Fakültesi tarafından talep edilen, hayvan araştırma hastanesine getirilen hayvanların bilgilerinin tutulduğu, hekimler tarafından bu hayvanların hastalıklarına teşhis ve tedavi bilgilerinin girilebildiği barkod üretebilen ve hayvan sahipleri tarafından bu teşhis ve tedavilerin son durumunun izlenebildiği bir uygulamadır. Şuanda geliştirme çalışmaları devam eden projenin yakın zamanda kurumumuzun hizmetine sunulması planlanmaktadır.Erişim Linki
 Harran Universitesi Web Sitesi ve İçerik Yönetim Sistemi
Üniversitemiz Ana Web sitesi tasarım ve web sitesindeki bilgilerin yönetilmesini sağlanan Harran Üniversitesi İçerik Yönetim Paneli başkanlığımız tarafından geliştirilmiştir. Gelen talepler kapsamında güncelleme işlemleri yapılmaktadır.
 Öğrenci E-Posta Aktivasyon Sistemi
Öğrenci E-Posta Aktivasyon Sistemi: Üniversitemiz tüm öğrencilerine Microsoft Office365 platformunda sağlanan kurumsal e-posta hizmetinde, e-posta aktive etme hizmetini online kolaylıkla sağlamak ve e-posta aktive edilirken kişisel verilerin güvenliğini de ön plana almak amacıyla başkanlığımız tarafından geliştirilen mail aktivasyon yazılımıdır. Öğrenci kurumsal mail adresleri otomatik olarak her zaman ogrno@ogrenci.harran.edu.tr olarak açılmaktadır. Fakat öğrencilerin bu mail adreslerini alabilmeleri için Mail Aktivasyon Sistemi üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemi giriş için kullandığı öğrenci numarası ve şifresi ile giriş yapmaları gerekmektedir. Gelen talepler kapsamında güncelleme işlemleri yapılmaktadır. Erişim Linki
 Yonetmelik Değişim Başvuru Sistemi
Yönetmelik Değişim Başvuru Sistemi :Üniversitemiz öğrencilerinin yönetmelik değişim başvurularını online olarak yapabilmesini sağlamak amacıyla başkanlığımız tarafından geliştirilen yazılımdır. Gelen talepler kapsamında güncelleme işlemleri yapılmaktadır. Erişim Linki
 HRU Telefon Rehberi
HRU Telefon Rehberi: Üniversitemiz bünyesinde bulunan akademik ve idari tüm personellerin iletişim bilgilerine tek bir sistemden kolaylıkla erişilmesini sağlamak amacıyla başkanlığımız tarafından geliştirilen yazılımdır. Telefon Rehberi’ndeki mevcut tüm bilgiler üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafında kullanılan «PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ» den alınmaktadır. Veri güncelleme ve ekleme işlemi https://pbs.harran.edu.tr adresinden yapılmaktadır. Gelen talepler kapsamında güncelleme işlemleri yapılmaktadır.Erişim Linki
 Fatura Ödeme Takip Sistemi
Fatura Ödeme Takip Sistemi: Üniversitemiz bünyesinde bulunan birimlerin, lojmanların ve diğer taşınmazların elektrik, doğalgaz, kömür, mazot vs. Fatura giderlerinin online olarak takibinin yapılabildiği, istatistiklerinin çıkarıldığı bir sistem olup, ayrıca birim bazlı doğrudan temin, dmo ve diğer muhtelif harcama kalemlerinin de takibinin yapılabildiği bilgi işlem daire başkanlığımızca geliştirilmekte olan bir uygulamadır. Bu sistem sayesinde yetkili kişiler yıl, birim, ödeme türü, harcama türü gibi birçok farklı parametre ile gerekli takip ve istatistik kontrolü yapılabilmektedir. Uygulama geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Gelen talepler kapsamında güncelleme işlemleri yapılmaktadır. Erişim Linki
 Görevli İşlemleri Sistemi(GİS)
Görevli İşlemleri Sistemi(GİS): Üniversitemiz bünyesinde yapılmakta olan yabancı uyruklu sınav (YÖS) kapsamında görev alacak personelimizin online sınav görev başvurusu için geliştirilmiş olan uygulamadır. Bu sistem ile; görevli başvuru işlemleri, Sınav görevi kabul/ret işlemleri, Görevli sınav merkezlerine tercih ve atama işlemleri, Ataması yapılan sınav görevlileri için görev kartı belgelerinin oluşturulması işlemleri ve personelin bu çıktıları sistem üzerinden alma işlemler, Bu sistem ile ayrıca üniversitemiz bünyesinde ileriye dönük gerçekleştirilecek diğer sınavlar için de online başvuru alımları için uygun altyapıya da sahiptir. Gelen talepler kapsamında güncelleme işlemleri yapılmaktadır. Erişim Linki
 TÖMER Belge Doğrulama Sistemi
TÖMER Belge Doğrulama Sistemi : Harran Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından verilen eğitimlerin sertifikalarının doğrulanması için geliştirilen sistemdir. Eğitim sertifikaları sisteme eklenmektedir. Erişim linki
 Yabancı Öğrenci Sınav Sistemi (YÖS)
Yabancı Öğrenci Sınav Sistemi (YÖS) : Üniversitemiz bünyesinde yapılmakta olan YÖS sınav sistemi tarafımızca geliştirilerek; sınav başvuru işlemleri,Online olarak sınav kayıt ücretlerinin alınması işlemleri, sınav merkezi atama işlemleri,Sınav giriş ve sonuç belgelerinin oluşturulması işlemleri,Sınav sonuç itiraz işlemler gibi işlemler YÖS sisteminde mevcut olarak bulunmaktadır. Gelen talepler kapsamında güncelleme işlemleri yapılmaktadır. Erişim linki
 HARUSEM Belge Doğrulama Sistemi
HARUSEM Belge Doğrulama Sistemi, Harran Üniversitesi sürekli eğitim merkezi (HARÜSEM) tarafından verilen eğitimlerin sertifikalarının doğrulanması için geliştirilen sistemdir. Eğitim sertifikaları sisteme eklenmektedir. Erişim linki
 Harcama Yönetim Sistemi
Harcama Yönetim Sistemi: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından kullanılan, üniversitemiz birimlerinin doğrudan temin harcama bütçesi ile alakalı işlemlerin yürütüldüğü sistemdir. Erişim linki
 Laboratuvar Envanter Yönetim Sistemi (HRULABS)
Laboratuvar Envanter Yönetim Sistemi (HRULABS): Üniversitemiz bünyesindeki laboratuvarların olanak ve kabiliyetlerinin belirlenmesi, öğretim üyelerinin laboratuvar altyapısına kolay bir şekilde erişebilmeleri ve verilen endüstriyel hizmetlerin listelenmesi yoluyla sanayi-üniversite bağlantısını pekiştirecek bir site içerisinde arama kısımlarında uygun anahtar kelimeler kullanılarak ilgili laboratuvardan sorumlu öğretim üyeleri ile irtibata geçilebilecek, ayrıca uygulama sayesinde laboratuvarlar hakkında bilgi edinilebilecek ve burada kullanılan yazılım, test ve cihazlar hakkında detaylı veriler elde edilmesini sağlamak amacı ile geliştirilen bir yazılımdır.( İçerik yönetimi ve web tasarımı eş zamanlı çalışmaktadır. ) Gelen talepler kapsamında güncelleme işlemleri yapılmaktadır. Erişim linki
 Çalışma Grupları
Çalışma Grupları, üniversitemiz bünyesinde bilimsel araştırma ve geliştirme kapsamında personellerimizin (dış paydaşlar da dahil olmak üzere) bilgilerini, birikimlerini, araştırmalarını, tecrübe ve deneyimlerini, en iyi uygulamalarını veya bakış açılarını paylaşmak ve her grup içerisindeki her bireyin kendi sorumluluk alanındaki performanslarını nasıl geliştireceğine karar vermek için birbirleri ile ilişki kuran takım çalışmalarını kapsayan çalışma/araştırma gruplarının bilgilerinin tutulduğu uygulama yazılımıdır. Uygulama kapsamında içerik yönetim kısmı ile web sitesi kısımları ayrı olarak tasarlanıp kodlanmıştır. Gelen talepler kapsamında güncelleme işlemleri yapılmaktadır. Erişim linki veya Erişim linki
 Etkinlik Takvimi
HRU Etkinlik Takvimi Uygulaması, üniversitemiz kurumsal hafızası niteliği taşıyan ve tanıtım ofisi tarafından kullanılmakta olan etkinlik takvimi uygulaması (içerik yönetimi ve web sitesi): üniversitemiz bünyesinde düzenlenecek olan kongre, sempozyum, çalıştay, program, panel, seminer, kurs, etkinlik, sergi, konser vb. Tüm sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerimize ait bilgilerin sunulduğu dinamik bir yapıya sahip kurumsal bir yazılımdır. Gelen talepler kapsamında güncelleme işlemleri yapılmaktadır. Erişim linki
 Talep Portalı
Talep Portalı, üniversitemizde birimler içinde ya da birimler arası arıza, talep vb. gibi isteklerin online olarak yapılarak, ilgili personele iletilmesini sağlayan ve bu sayede kurum içerisindeki telefon trafiğinin ve resmi yazışmaların azaltılmasını amaçlayan ayrıca bu taleplerin online olarak kolayca takip edilmesini sağlayan yazılımdır. Gelen talepler kapsamında güncelleme işlemleri yapılmaktadır. Erişim Linki
 HUBTAM Laboratuvar Numune Takip Sistemi
HUBTAM Laboratuvar Numune Takip Sistemi (LABSİS), Harran üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTAM) bünyesinde kullanılmak üzere tasarlanıp geliştirilmiş olup, laboratuvara analiz için getirilen numunelerin kabulünü, analiz bilgileri ve sonuçlarını tutarak gerekli bilgiye ulaşılmasını sağlayan, analiz için müşterilerin ödemelerini takip eden ve laboratuvardaki işlemler hakkında rapor veren bir laboratuvar yazılımıdır. Gelen talepler kapsamında güncelleme işlemleri yapılmaktadır. Erişim Linki /
 Ek Ders Otomasyon Sistemi
Ek Ders Otomasyon Sistemi, Her ayın sonunda manuel işlemler ile hazırlanıp bölümlerdeki tahakkuk personeli aracılığı ile kontrol edilip strateji daire başkanlığına gönderilen ek ders ücret formu, yazılımı online olarak üniversitedeki akademisyenlerin hizmetine sunulmuştur. Geliştirilen portal tıp fakültesi ve sağlık MYO hariç üniversitemiz tüm birimleri tarafından kullanılmaktadır. Erişim linki
 Konut Tahsis Otomasyonu
Konut Tahsis Otomasyonu, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından kullanılması amacıyla daha önce masaüstü uygulaması yapılan program, yönetimden gelen istekler doğrultusunda yeniden anasayfa-içerik kısımlarının tasarım ve kodlaması yapılarak web ortamına taşınmıştır. Bu sistem ile online lojman başvurusu/online tahsis ve güncel lojman kira, fatura bilgileri detaylı olarak izlenebilmektedir. Gelen talepler kapsamında güncelleme işlemleri yapılmaktadır. Erişim linki:/
 İdari Personel Performans Değerlendirme Sistemi
 Mezun Portalı
Mezunlarımızla iletişim kurmak, Mezunlarımızın kariyer hedeflerine ulaşma düzeylerini belirlemek, Mezunlarımızın istihdam oranlarını izlemek, Mezunlarımızın çalıştığı kurumlarla iş birliği yapmak, Eğitim programlarımıza yönelik paydaş olarak mezunlarımızdan görüş almak, Mezunlarımızın başarı hikâyelerini paylaşmak, Kariyer fırsatları hakkında mezunlarımızı bilgilendirmek, Mezuniyet sonrası mezunlarımızın gelişimini destekleyecek programlar yapmak amacıyla üniversitemiz tarafından Mezun Portalı sayfası hazırlanmıştır. Erişim linki:/
 Dava Takip Uygulaması
Üniversitemizce takibi yapılan dava işlemlerinin takibini kolaylaştırmak ve ilgili yöneticilere hızlı raporlar sunabilecek uygulamadır. Kodlama ve geliştirme çalışmaları gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.Erişim Linki
 Harran Portal
Üniversitemiz idari, akademik ve mali süreçlerine ilişkin iş ve işlemlerin izlenebildiği HarranPortal uygulamamız çalışanlarımızın talep ve beklentileri doğrultusunda geliştirilmeye devam edilmektedir. HarranPortal üzerinden sunulan hizmetlerimiz; - Akademik ve idari personelinin özlük, zimmet, iletişim ile görev bilgilerinin gösterilmesi, - Akademik personelin YÖKSİS bilgilerinin listelenmesi, - Lojman başvuru durumunun gösterildiği, lojmanda oturan personelimizin; lojmanda oturma süreleri ve fatura bilgilerinin izlenmesi,Erişim Linki
  Akademik Teşvik
  Harran Üniversitesi İlan Başvuru sistemi
  Aday İşlemleri sistemi

ÖĞRENCİ E-HİZMETLERİ

PERSONEL E-HİZMETLERİMİSAFİR E-HİZMETLERİ

BİLGİ VE DOKÜMANLAR